Somatic Bridge

Somatic Bridge – tilbage til yngre dele af dig selv. Masterclass, max 8 deltagere.

 Hypnose udmærker sig blandt andet ved, at man, i højere grad end ellers, kan komme i kontakt med kropslige følelser og fornemmelser. Herunder også smertetilstande og andet somatisk ubehag, som generer. Ofte har disse tilstande sin rod i tidligere oplevelser. På kurset arbejder vi med, hvordan man i hypnose kan komme i kontakt med de kropslige fornemmelser og danne bro til de bagvedliggende hændelser. En proces der ofte fører til, at ubehaget klinger af eller helt forsvinder.

Målgruppe: Psykologer med erfaring i hypnose, minimum grundkursusniveau.

Formål: At kursisterne får en metode til at guide klienten i, både at identificere det aktuelle ubehag, finde tilbage til dets oprindelse og, sidst men ikke mindst, bearbejde de hændelser, som ligger bag.

Kursusform: Et koncentreret endagskursus med demonstration og træning, hvor kursisterne må forvente at være aktivt deltagende.

Tid og sted: Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 10.00 – 17.00. Psykologhuset Østerbrogade 146. 1. sal. 2100 Østerbro.

Pris: 2.250 kr. Inklusiv let morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling: Senest 15. februar til psykolog@heddasandemose.dk  Reg.: 3106 kontonummer: 4646122325.