Kurser

Jeg udbyder fire kurser for psykologer i efteråret 2019:

EGO STATE TERAPI del 1  den 3. – 4. 10 2019
– en metode til forståelse for og integration af klientens jeg-tilstande.
Et eksklusivt kursus med max 8 deltagere.

EGO STATE TERAPI del 2 den 5. – 6. 12. 2019
– opfølgning på og videreudbygning af teorien på del 1

Hedeture den 25.10. 2019
Endagskursus i regulering af hedeture ved hjælp af hypnose
En eksklusiv dag med max 8 deltagere

Somatic Bridge den 15.11. 2019
 – gennem kroppens erindringer finder du tilbage til yngre dele af dig selv.
En eksklusiv dag med max 8 deltagere.

EGO STATE TERAPI del 1
– en metode til forståelse for og integration af klientens jeg-tilstande.

Et eksklusivt kursus med max 8 deltagere.

Underviser: Cand.psych.aut. Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi, ESTI-certificeret underviser og supervisor.

Dato og tid: torsdag d. 3. oktober kl. 10.00 – 17.00 og fredag d. 4. oktober kl. 09.00 – 16.00.

Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

 Målgruppe: Psykologer, som er øvede i hypnose.

Formålet med kurset: Du vil få et teoretisk overblik over ego state terapi, herunder hvordan/hvorfor ego states udvikles gennem livet. Som regel som reaktion på chock/traumer eller relationelle udfordringer.  Men også som en hjælpsom foranstaltning overfor hvilken som helst anden påvirkning, som klienten ikke på forhånd er rustet til at håndtere. Og du vil få konkrete teknikker til at identificere og kontakte klientens ego states. Primært ved anvendelse af hypnose, som netop bringer klienten i stand til at foretage en kontrolleret dissociation og derved etablere kontakt med andre sider/dele af sig selv.

Form: Vi veksler mellem teori, praktiske øvelser, gruppeinduktioner, demonstrationer og fælles refleksion.

Pris: 4500 kr. inklusive morgenmad frokost, kaffe/te, frugt og kage.

Tilmelding og betaling: Til Hedda Sandemose, E-mail: psykolog@heddasandemose.dk senest 3.september. Betaling til reg. 3106 nr.: 4646122325

EGO STATE TERAPI del 2
– opfølgning på og videreudbygning af teorien på del 1

 Underviser: Cand.psych.aut. Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi, ESTI-certificeret underviser og supervisor.

Dato og tid: torsdag d. 5. december kl. 10.00 – 17.00 og fredag d. 6. december kl. 09.00 – 16.00.

Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Målgruppe: Psykologer med erfaring i hypnose, minimum grundkursusniveau, som har deltaget i Ego State Terapi del 1, eller har tilsvarende erfaring.

Formål:  Ego state teorien udbygges, og deltagerne vil få mulighed for at få afklaret eventuelle udfordringer i egen praksisudøvelse. Der undervises i flere metoder til at undersøge hvor klientens ego states har deres oprindelse, og til at håndtere dem på en varieret og hensigtsmæssig måde, så klienten kan opleve dem som ressourcer frem for modstandere. Der vil være fokus på ego states, som er udviklet som reaktion på relationelle problematikker. Typisk stemninger i barndomshjemmet, familiære konflikter, etc.

Kursusform: Vi veksler mellem teori, praktiske øvelser, gruppeinduktioner, demonstrationer og fælles refleksion.

Pris: 4.500 kr. Inklusive morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling: Til Hedda Sandemose, E-mail: psykolog@heddasandemose.dk senest 3. november. Betaling til reg. 3106 nr.: 4646122325

Hedeture
Endagskursus i regulering af hedeture ved hjælp af hypnose
En eksklusiv dag med max 8 deltagere

 For mange kvinder er overgangsalderens hedeture en stor belastning, som på flere måder griber forstyrrende ind i dagligdagen. For andre kan hedeturene være en ubehagelig følge efter canceroperation.

Hedeture er fysiologisk betingede, men kan gennem hypnotisk intervention reduceres væsentligt eller helt forsvinde. Kvinder, som følger det givne program gennem fem uger, vil i gennemsnit reducere antallet af hedeture med 80 %.

Indhold: På kurset gennemgår vi det program, som dine klienter skal gennemføre. Blandt andet skal klienten dagligt lytte til en lille hypnose, som du har indtalt til hende. Den fungerer både som en afslapning og som en suggestion om at regulere sin temperatur. I praksis vil du komponere den i et fællesskab med klienten. På kurset træner vi det i smågrupper.

Kursusform: Vi veksler mellem teori, praktiske øvelser, gruppeinduktioner, demonstrationer og fælles refleksion.

Underviser: Cand.psych.aut. Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi, ESTI-certificeret underviser og supervisor.

Dato og tid: fredag d. 25. oktober kl. 10.00 – 17.00.

Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Målgruppe: Psykologer med lidt erfaring i hypnose og/eller visualisering.

Pris: 2250 kr. Inklusive morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling: Til Hedda Sandemose, E-mail: psykolog@heddasandemose.dk senest 25. september. Betaling til reg. 3106 nr.: 4646122325

 Somatic Bridge – gennem kroppens erindringer finder du tilbage til yngre dele af dig selv.
En eksklusiv dag med max 8 deltagere.

Hypnose udmærker sig blandt andet ved, at man, i højere grad end ellers, kan komme i kontakt med kropslige symptomer, følelser og fornemmelser. Ofte har disse tilstande sin rod i tidligere oplevelser. På kurset arbejder vi med, hvordan man i hypnose kan komme i kontakt med disse kropslige sensationer og danne somatisk bro til de bagvedliggende hændelser. En proces der ofte fører til, at ubehaget klinger af eller helt forsvinder.

Målgruppe: Psykologer med erfaring i hypnose, minimum grundkursusniveau.

Formål: At kursisterne får en metode til at identificere en aktuel kropslig tilstand, finde tilbage til dens oprindelse og, sidst men ikke mindst, bearbejde de hændelser, som ligger bag.

Kursusform: Et koncentreret endagskursus med demonstration og træning, hvor kursisterne må forvente at være aktivt deltagende.

Tid og sted: 15. november 2019 kl. 10.00 – 17.00, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg.

Pris: 2.250 kr. Inklusive morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling:  Tilmelding til psykolog@heddasandemose.dk senest 15.10.19. Betaling reg.: 3106 kontonummer: 4646122325.