Somatic Bridge 2019

 Somatic Bridge – gennem kroppens erindringer finder du tilbage til yngre dele af dig selv.
En eksklusiv dag med max 8 deltagere.

Hypnose udmærker sig blandt andet ved, at man, i højere grad end ellers, kan komme i kontakt med kropslige symptomer, følelser og fornemmelser. Ofte har disse tilstande sin rod i tidligere oplevelser. På kurset arbejder vi med, hvordan man i hypnose kan komme i kontakt med disse kropslige sensationer og danne somatisk bro til de bagvedliggende hændelser. En proces der ofte fører til, at ubehaget klinger af eller helt forsvinder.

Målgruppe: Psykologer med erfaring i hypnose, minimum grundkursusniveau.

Formål: At kursisterne får en metode til at identificere en aktuel kropslig tilstand, finde tilbage til dens oprindelse og, sidst men ikke mindst, bearbejde de hændelser, som ligger bag.

Kursusform: Et koncentreret endagskursus med demonstration og træning, hvor kursisterne må forvente at være aktivt deltagende.

Tid og sted: 15. november 2019 kl. 10.00 – 17.00, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg.

Pris: 2.250 kr. Inklusive morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling:  Tilmelding til psykolog@heddasandemose.dk senest 15.10.19. Betaling reg.: 3106 kontonummer: 4646122325.