Masterclass – Ego State Terapi

En eksklusiv dag med max. 8 deltagere

I denne masterclass vil vi arbejde dybere ind i arbejdet med den hypnoterapeutiske tilgang til ego states.

Der vil være særligt fokus på INTROJEKTER. Mange af vores klienter lider under, at de har internaliseret autoriteter, som på forskellige måder regulerer deres adfærd og deres selvopfattelse. Som om der er indre stemmer, formaninger, løftede pegefingre eller nedladende kommentarer, der blander sig, når klienten forsøger at udleve sit potentiale.

Ofte er det forældrene, der er introjicerede. Men det kan også være andre autoriteter, som f. ex. søskende, lærere, religiøse overhoveder eller overgrebsmænd.

Målgruppe: Psykologer, som i forvejen kender til ego state terapi og som ønsker yderligere viden og kompetencer.

Formål: At forfine teknikkerne indenfor ego state terapi og samtidig skærpe opmærksomheden på, hvad der kan betragtes som ego states og som introjekter.

Kursusform: Vi veksler mellem oplæg, demonstrationer, par-øvelser og gruppeinduktioner.

Løbende optag.

Tilmelding og betaling:   Tilmelding til psykolog@heddasandemose.dk. Betaling reg.: 3106 kontonummer: 4646122325.