Somatic Bridge 2021

Somatic Bridge – gennem kroppens erindringer finder du tilbage til yngre dele af dig selv.
En eksklusiv dag med max 8 deltagere.

Hypnose udmærker sig blandt andet ved, at man, i højere grad end ellers, kan komme i kontakt med kropslige symptomer, følelser og fornemmelser. Ofte har disse tilstande sin rod i tidligere oplevelser. På kurset arbejder vi med, hvordan man i hypnose kan komme i kontakt med disse kropslige sensationer og danne somatisk bro til de bagvedliggende hændelser. En proces der ofte fører til, at ubehaget klinger af eller helt forsvinder.
Læs mere om Somatic Bridge.

Målgruppe: Psykologer med erfaring i hypnose, minimum grundkursusniveau.

Formål: At kursisterne får en metode til at identificere en aktuel kropslig tilstand, finde tilbage til dens oprindelse og, sidst men ikke mindst, bearbejde de hændelser, som ligger bag.

Kursusform: Et koncentreret endagskursus med demonstration og træning, hvor kursisterne må forvente at være aktivt deltagende.

Tid og sted:  Den 26.11.2021 kl. 10.00 – 17.00
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg.

Pris: 2.250 kr. Inklusive morgenmad, kaffe/the, frokost, vand, frugt og kage.

Tilmelding og betaling:  Tilmelding til psykolog@heddasandemose.dk senest 28.10.2021. Betaling reg.: 3106 kontonummer: 4646122325.