Symboldrama

  • En visualiserende og imaginativ metode på et psykodynamisk grundlag

Symboldrama er en terapiform, der er udviklet af den tyske læge og psykoanalytiker, Hanscarl Leuner (1919-96). Princippet er, at klienten, gennem arbejdet med mere eller mindre styrede dagdrømme, kommer i kontakt med ubevidste temaer og ressourcer, som vedkommende ikke ellers ville kunne nå ind til. Som indgang til det ubevidste, anvendte Leuner forestillinger om f. eks. et hus, en eng, en flod, et bjerg eller en vulkan. Disse forestillingsbilleder fører ofte videre til spontane indsigter, som åbner for kreativitet og nye handlemuligheder.

Gennem de senere år har metoden udviklet sig, så et mere relationelt perspektiv er kommet til. En tilgang, hvor arbejdet med ”indre barn” og betydningsfulde andre i opvæksten, får en væsentlig betydning.

Klienten føres på en symbolsk, billedlig måde gennem sin livshistories landskaber. For når klienten er ledsaget af terapeuten og til enhver tid har mulighed for at gå ind og ud af scenerierne, kan hun eller han trygt undersøge temaer, som ellers ville forblive svært tilgængelige. Det kan f. eks. være gentagne mareridt, kropslige reaktioner, som er uforståelige, ængstelighed, angst for mørke, frygtsomhed eller følelse af forladthed.

Kontakten til det endnu ubevidste og effekten af terapien fremmes ved, at klienten er i en tilstand af let hypnose. For de fleste føles det som en behagelig og afslappet tilstand – lidt meditativ, som den man kan komme i, når man lytter til noget dejligt.